Wykonano w ramach projektu CLARIN oraz SyNaT na Politechnice Wrocławskiej.

Pierwsza wersja: Wojciech Gaweł (wojciech.gawel@pwr.edu.pl)
Dalszy rozwój: Michał Marcińczuk (micha.marcinczuk@pwr.edu.pl) i Karol Gaida